Bewindvoering

Bewindvoering

Bewindvoering: “Als iemand door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in staat is zijn financiële zaken te regelen, dan kan hij zijn goederen en geld onder bewind laten stellen”.

Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld die tijdelijk of blijvend het vermogen van diegene beheert. Het gevolg is dat die persoon niet meer zelfstandig mag beslissen over zijn of haar (geld) vermogen. Er mag niets meer worden gekocht of verkocht zonder toestemming van de bewindvoerder.

Een keer per jaar en aan het einde van het bewind moet de bewindvoerder tegenover de onderbewindgestelde rekening en verantwoording afleggen. Hij moet dan dus precies kunnen aantonen wat er allemaal door hem is geregeld en uitgegeven en met de bewijsstukken daarvan komen. Is de onderbewindgestelde hier toe niet in staat, dan legt de bewindvoerder verantwoording af aan de kantonrechter.

Wie kan er bewindvoering aanvragen?

Iemand kan zelf bewindvoering aanvragen. Ook de partner en familieleden kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes.

In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden.

Wanneer eindigt de bewindvoering?

Als iemand vindt dat hij/zij zelf weer in staat is om de financiën te regelen, kan de kantonrechter gevraagd worden de bewindvoering te beëindigen. U stuurt de kantonrechter dan per brief een verzoek met de reden voor de opheffing van het bewind. De kantonrechter wint dan informatie in bij de bewindvoerder. In bepaalde gevallen kunt u voor een zitting worden opgeroepen. U kunt dan uw verzoek verder toelichten. De kantonrechter doet meestal direct een uitspraak.

Bewindvoering en schulden

Beschermingsbewind is in principe niet bedoeld om schulden te op te lossen. Als u te maken heeft met schulden, kan de bewindvoerder proberen om een betalingsregeling te treffen met de betreffende schuldeiser(s), indien deze oplosbaar zijn binnen 36 maanden.

Bij (zeer) problematische schulden zal de schuldregeling echter uit handen gegeven worden en zal er een procedure voor schuldhulpverlening aangevraagd worden.

Het is niet van vandaag op morgen geregeld en dit kan enige maanden in beslag nemen.
In de tussentijd kan de bewindvoerder niet voorkomen, dat schuldeisers uw schulden verhogen met diverse kostenverhogende maatregelingen. denk hierbij aan rentekosten, incasso- en/of deurwaarderskosten.

Wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met Budgetbeheer Eemsdelta.
Mail naar info@budgetbeheereemsdelta.nl of bel 0596-729 119

Direct hulp nodig?

Bel of app naar: 0596-729119

Bezoekadres
Landstraat 66
9934 BP Delfzijl
Geopend van 9:00-16:30 uur.

Daarom Budgetbeheer Eemsdelta

 Laagdrempelig
 Persoonlijke aandacht
✓ s’avonds en op zaterdagochtend bereikbaar
 Bij ons bent u geen nummer
Aangesloten bij NBBI