Budgetbeheer

Budgetbeheer

Financiële problemen kunnen onder andere ontstaan door ontslag, echtscheiding, ziekte, verslaving en/of te hoge uitgaven. Door deze omstandigheden kunt u mogelijk niet meer aan al uw betalingen voldoen. Na verloop van tijd vallen de aanmaningen van incassobureaus bij u op de mat, eventueel gevolgd door een bezoek van een deurwaarder met een dwangbevel.

Dat is een ontmoedigende situatie waar u zonder hulp van buitenaf waarschijnlijk moeilijk uit komt. Budgetbeheer kan dan de oplossing zijn.

Alle inkomsten, zoals, salaris, uitkering, toeslagen etc. worden gestort op een speciaal daarvoor geopende beheerrekening. U machtigt Budgetbeheer Eemsdelta om deze bankrekening te beheren. Alle lasten worden dan van deze beheerrekening betaald. Daarnaast zal er wekelijks of eventueel maandelijks leefgeld worden overgemaakt. Daarnaast wordt er geprobeerd maandelijks geld te reserveren voor onvoorziene uitgaven.

Verder worden alle instanties aangeschreven waar u regelmatig een betaling aan doet. Denk hierbij aan huur, energie etc. Er wordt hun gevraagd om voortaan alle post naar Budgetbeheer Eemsdelta toe te sturen zodat deze rekeningen betaald kunnen worden. (mits er voldoende geld is natuurlijk).

Om een goed overzicht te krijgen van alle inkomsten en uitgaven wordt er een budgetplan gemaakt. Dit budgetplan wordt dan met u besproken en uitgevoerd. Daarnaast kan uit het budgetplan blijken dat u meer uitgaven dan inkomsten heeft.
Samen met u wordt gekeken waar u op kunt bezuinigen. Mocht er sprake zijn van schuldenproblematiek, dan wordt in overleg met u gekeken wat de beste oplossing voor dit probleem is. Soms wordt er ook voor gekozen om betalingsregelingen te treffen met de schuldeisers. En in andere gevallen is het beter om een minnelijke schuldregeling aan te vragen bij de Gemeentelijke Kredietbank. Hierin zullen wij u volledig bijstaan.

Werkzaamheden Budgetbeheer:

 • het opmaken van een budgetplan.
 • het openen van een beheerrekening voor u, en eventueel een leefgeldrekening.
 • het verzorgen van betalingen van uw vaste lasten en de eventuele afgesproken betalingsregelingen.
 • Het wekelijk overmaken van leefgeld. (wekelijks dan wel maandelijks)
 • indien nodig het aanvragen van toeslagen
 • het aanvragen van bijzondere bijstand.
 • het verzorgen van de aanvragen kwijtschelding voor lokale heffingen en belastingen.
 • het geven van advies over bezuinigingen.
 • het verwerken van uw post
 • contacten met schuldeisers en afspraken maken
 • het doen van belastingaangifte (box 1)

Bekijk onze tarieven voor budgetbeheer 

Wilt u meer informatie?

Neem dan vrijblijvend contact op met Budgetbeheer Eemsdelta.
Mail naar info@budgetbeheereemsdelta.nl of bel 0596-729 119

Direct hulp nodig?

Bel of app naar: 0596-729119

Bezoekadres
Landstraat 66
9934 BP Delfzijl
Geopend van 9:00-16:30 uur.

Daarom Budgetbeheer Eemsdelta

 Laagdrempelig
 Persoonlijke aandacht
✓ s’avonds en op zaterdagochtend bereikbaar
 Bij ons bent u geen nummer
Aangesloten bij NBBI